Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 vtg.gsr@gmail.com
Стара версия на сайта

История

• На 6.IX.1904 г. училището официално отваря врати под наименованието: “Търговско практическо училище – гр. Варна” при Варненската търговско индустриална камара. Помещава се в частно здание. Първият директор на училището е Цани Калянджиев (до 15.IX.1924 година). Училището започна своето функциониране с 65 ученика, разделени на две паралелки с тригодишен курс на обучение.
• 1906 г е приет Цани Калянджиев Закон за търговското образование, регламентиращ два типа търговски училища – нисши и средни. Курсът на обучение става четиригодишен, с по-голям достъп до общообразователни предмети.
• 1912 година – Варненската търговско – индустриална камара е започнала стоителството на училищното здание.
• През 1914 година вече се водят първите учебни занятия в него.
• От 1923 година курсът на обучение става 5- годишен курс.
• На 16 юни 1937 година по случай раждането на престолонаследника Княз Симеон Търновски, учителският съвет в специално заседание решава да помоли за благоволение Н. В. Царя, училището да носи името на Н. Ц. В. Престолонаследник Княз Симеон Търновски.
• На 28.VII.1937 г. с писмо № 2808 Канцеларията на Н. В. Царя ни уведомява че Н. Величество Царя с удоволствие дава съгласието си училището да се нарече на името на Н. Ц. В. Княз Симеон Търновски.
• От 1 септември 1943 година училището става държавно и се нарича Държавна търговска гимназия “Цар Симеон II”.
• От 1950 г. училището носи наименованието ,,Стопански техникум”.
• От 1952 г. училището става Техникум по икономика с патрон ,,Георги Стойков Раковски” до май 2003 г.
• До 1989 година Техникум по икономика подготвя средни икономически кадри, като обучението е на принципите за планомерно и пропорционално развитие на стопанството.
• От учебната 1989/1990 година Техникум по икономика прави реални опити за ориентиране на обучението към изискванията на пазарна икономика. За директор е назначен Димитър Костадинов. Работи се по учебна документация “Икономика и пазарна политика”, с тенденции за утвърждаване от МОН. Разраства се разнообразието от специалности.
• На 13 Юни 1990 година е утвърдена специалността ”Стопански мениджмънт” – една паралелка с усилено изучаване на английски език, с прием от цялата страна. Това е първата паралелка с утвърден прием след седми клас в икономическите училища в страната.
• През 1991 година – Изработване на учебна документация за специалността ”Стопански мениджмънт”, утвърдена от МОН.
• През 1992 година – Прием на ученици в 7 паралелки: -1 след VII клас; – 6 след VIII клас. За първи път квотата за прием е 13 момичета и 13 момчета в паралелка от 26 ученика.
• През 1995 година училището кандидатства за участие в Българо-Австрийски образователен проект, подготвя и прилага съответната документация.
• От 1996 година- Техникум по Икономика – Варна е утвърден за партньор и едно от петте пилотни училища по Българо-Австрийски образователен проект, заедно с икономическите училища в София, Монтана, Бургас и Стара Загора.
• 1997 година- Техникум по Икономика – Варна кандидатства по проекта ФАР за икономическите училища, като изработва документация съвместно с колектива от Търговската гимназия в гр. Стара Загора.
• 1998 година- по програма ФАР е оказана съществена материална помощ на училището на стойност 33 000 екю. Оборудвана е зала за Учебно – тренировъчните фирми и 2 зали по информатика.
Специалностите след 7 клас по двата проекта са със засилено изучаване на два западни езика – английски и немски.
• На 26.01.1998 година Техникум по Икономика – Варна, прави презентация на новите кабинети и специалности.
• 1999/2000 година – учителския колектив работи върху усъвършенстване на внедрените проекти.

• 2001 година – през месец януари е получено предложение за участие в нов проект – Създаване на регионална мрежа за икономическо образование на училищно ниво “Партньорство между албански, български, македонски и румънски икономически училища” – EKONET.
• Март 2001 г. Техникум по Икономика – Варна през март месец 2001 год. е организатор и домакин на IV Национален панаир на Учебно – тренировъчните Фирми. За първи път участват освен учебните фирми от петте пилотни училища, също и други училища от Варна и областта. Панаира бе високо оценен като организация и замисъл. Посетен бе от зам. министъра на Образованието и на науката, представители от министерството в София, от държавни и политически личност от Варна, както и масово от варненската общественост.
• През 2001 г. по инициатива на директора Димитър Костадинов е създаден мажоретен състав на училището с ръководител Снежана Аначкова. Мажоретния състав участва в тържествата на училището и има изяви и като танцов състав.
• През декември 2002 година след тринадесет годишна работа като директор на училището се пенсионира Димитър Костадинов.
• На 13.12.2002 година в длъжност директор встъпва Марияна Михайлова.
• През март 2003 година се отбеляза 10 годишния юбилей на Българо-австрийски образователен проект. Тържеството се проведе в София в Националната финансово стопанска гимназия. Гости бяха зам. министъра на Образованието и науката, представители от българското и австрийското министерството. Основния доклад се изнесе от координатора на проекта маг. Ева Ямбор. Даде се висока оценка на резултатите през изтеклите години, като проекта се предаде за координиране и управление на Министерството на науката и образование. Като естествено продължение на този проект е проекта EKO-NET, по който училището работи от 2001 година.
• Май 2003 година – Техникум по Икономика “Г. С. Раковски” е преименован на Варненска търговска гимназия “Г. С. Раковски”.
• Август 2003 г. – екип от училището /8 ученици и техните ръководители Цветелина Иванова, Нели Вичева и Екатерина Мешкова/ спечели трето място в конкурса на концерна “Siemens” – “Join multimedia 2003”, измежду 2100 ученически отбора, представители от 1100 европейски училища. Варненците се пребориха за призовото място с компютърна програма, посветена на борбата с наркотиците /www.drugs.314c.com/
• 2004 г. – училището чества тържествено своят 100 годишен юбилей.

2006 г. – В навечерието на Нова година училището получи награда от кмета на град Варна за успешно реализиране на проекти през 2006 година. През 2006 г. приключи работата по проект ECO NET – мрежа от учебно-тренировъчни фирми в Югоизточна Европа. Опитът на преподавателите от ВТГ успешно се мултиплицира чрез обучението на учители от Албания, Бълария, Македония и Румъния.

2007 г. – Приключи проекта „Икономист-организатор“ по програма PHARE. В резултат от този проект експерти от МОН, Република Австрия и учителите от пилотните училища във Варна и Стара Загора разработиха стандарти по обучение по професията „Икономист-организатор“.

Стартира Мечинг грант проекта на фондация Ротари „Млад предприемач“. Основни резултати от проекта: подготвени са обучители-мултипликатори за обучение на учители, преподаващи предприемачество. В гимназията се създаде моделен център за обучение на учители в УТФ в икономически и неикономически училища.

На 24 септемри започна ефективна учителска стачка в цялата страна, която продължи до 05 ноември. Учителите отправиха справедливи искания за достойно заплащане на труда и по-добри условия на труд.

2009 г. В проведеното през месец февруари II Национално състезание ученици от Варненска търговска гимназия спечелиха II и III място, както и награда за най-добре представена презентация.

От 192 екипа от страната, ученици от гимназията се класираха на Пето място в Националното състезание „Виртуално предприятие“.

През месец май ученикът Димитър Любчев от 11 клас заедно с екип от ученици се класира на I място на конференцията „Отговорен бизнес“, проведена в гр. София по инициатива на Джуниър Ачийвмънт.

2010 г. - През месец март ученици от училището участваха в III Национално състезание „Банките в действие“, което се проведе в гр. София. В състезанието участваха 80 отбора от цялата страна, като три отбора от Варненска търговска гимназия с ръководител Д. Койчева спечелиха Първо и Трето място, както и Наградата в категория за най-бързо възстановяване на банка.

В проведения в гр. Брюксел, Белгия европейско състезания „Банките в действие“ ученици от гимназията спечелиха второ място.

В проведения през месец май Национален конкурс „Бог е любов“ в категория литература ученичката Екатерина Станчева от 10 клас се класира на Първо място с есе „Вяра, надежда и любов“.

Друг голям успех за учениците от гимназията е спечеленото Първо място в състезанието за Европейските награди eTwinning 2010. Проектът „50 неща, които можем да направим, за да спасим света“ на Екоклуба при Варненска търговска гимназия се осъществи в партньорство с ученици от Испания и Германия на работен език – английски. Проектът спечели призовото място във възрастова категория до 15 години сред 350 кандидатури. За първи път българско училище е победител в състезанието за Европейски награди eTwinning. Ръководителят на проекта Н.Вичева присъства на церемонията по награждаването в гр. Севиля, Испания.


ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
vtg.gsr@gmail.com
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни