Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

История

• На 6.IX.1904 г. училището официално отваря врати под наименованието: “Търговско практическо училище – гр. Варна” при Варненската търговско индустриална камара. Помещава се в частно здание. Първият директор на училището е Цани Калянджиев (до 15.IX.1924 година). Училището започна своето функциониране с 65 ученика, разделени на две паралелки с тригодишен курс на обучение.
• 1906 г е приет Цани Калянджиев Закон за търговското образование, регламентиращ два типа търговски училища – нисши и средни. Курсът на обучение става четиригодишен, с по-голям достъп до общообразователни предмети.
• 1912 година – Варненската търговско – индустриална камара е започнала стоителството на училищното здание.
• През 1914 година вече се водят първите учебни занятия в него.
• От 1923 година курсът на обучение става 5- годишен курс.
• На 16 юни 1937 година по случай раждането на престолонаследника Княз Симеон Търновски, учителският съвет в специално заседание решава да помоли за благоволение Н. В. Царя, училището да носи името на Н. Ц. В. Престолонаследник Княз Симеон Търновски.
• На 28.VII.1937 г. с писмо № 2808 Канцеларията на Н. В. Царя ни уведомява че Н. Величество Царя с удоволствие дава съгласието си училището да се нарече на името на Н. Ц. В. Княз Симеон Търновски.
• От 1 септември 1943 година училището става държавно и се нарича Държавна търговска гимназия “Цар Симеон II”.
• От 1950 г. училището носи наименованието ,,Стопански техникум”.
• От 1952 г. училището става Техникум по икономика с патрон ,,Георги Стойков Раковски” до май 2003 г.
• До 1989 година Техникум по икономика подготвя средни икономически кадри, като обучението е на принципите за планомерно и пропорционално развитие на стопанството.
• От учебната 1989/1990 година Техникум по икономика прави реални опити за ориентиране на обучението към изискванията на пазарна икономика. За директор е назначен Димитър Костадинов. Работи се по учебна документация “Икономика и пазарна политика”, с тенденции за утвърждаване от МОН. Разраства се разнообразието от специалности.
• На 13 Юни 1990 година е утвърдена специалността ”Стопански мениджмънт” – една паралелка с усилено изучаване на английски език, с прием от цялата страна. Това е първата паралелка с утвърден прием след седми клас в икономическите училища в страната.
• През 1991 година – Изработване на учебна документация за специалността ”Стопански мениджмънт”, утвърдена от МОН.
• През 1992 година – Прием на ученици в 7 паралелки: -1 след VII клас; – 6 след VIII клас. За първи път квотата за прием е 13 момичета и 13 момчета в паралелка от 26 ученика.
• През 1995 година училището кандидатства за участие в Българо-Австрийски образователен проект, подготвя и прилага съответната документация.
• От 1996 година- Техникум по Икономика – Варна е утвърден за партньор и едно от петте пилотни училища по Българо-Австрийски образователен проект, заедно с икономическите училища в София, Монтана, Бургас и Стара Загора.
• 1997 година- Техникум по Икономика – Варна кандидатства по проекта ФАР за икономическите училища, като изработва документация съвместно с колектива от Търговската гимназия в гр. Стара Загора.
• 1998 година- по програма ФАР е оказана съществена материална помощ на училището на стойност 33 000 екю. Оборудвана е зала за Учебно – тренировъчните фирми и 2 зали по информатика.
Специалностите след 7 клас по двата проекта са със засилено изучаване на два западни езика – английски и немски.
• На 26.01.1998 година Техникум по Икономика – Варна, прави презентация на новите кабинети и специалности.
• 1999/2000 година – учителския колектив работи върху усъвършенстване на внедрените проекти.

• 2001 година – през месец януари е получено предложение за участие в нов проект – Създаване на регионална мрежа за икономическо образование на училищно ниво “Партньорство между албански, български, македонски и румънски икономически училища” – EKONET.
• Март 2001 г. Техникум по Икономика – Варна през март месец 2001 год. е организатор и домакин на IV Национален панаир на Учебно – тренировъчните Фирми. За първи път участват освен учебните фирми от петте пилотни училища, също и други училища от Варна и областта. Панаира бе високо оценен като организация и замисъл. Посетен бе от зам. министъра на Образованието и на науката, представители от министерството в София, от държавни и политически личност от Варна, както и масово от варненската общественост.
• През 2001 г. по инициатива на директора Димитър Костадинов е създаден мажоретен състав на училището с ръководител Снежана Аначкова. Мажоретния състав участва в тържествата на училището и има изяви и като танцов състав.
• През декември 2002 година след тринадесет годишна работа като директор на училището се пенсионира Димитър Костадинов.
• На 13.12.2002 година в длъжност директор встъпва Марияна Михайлова.
• През март 2003 година се отбеляза 10 годишния юбилей на Българо-австрийски образователен проект. Тържеството се проведе в София в Националната финансово стопанска гимназия. Гости бяха зам. министъра на Образованието и науката, представители от българското и австрийското министерството. Основния доклад се изнесе от координатора на проекта маг. Ева Ямбор. Даде се висока оценка на резултатите през изтеклите години, като проекта се предаде за координиране и управление на Министерството на науката и образование. Като естествено продължение на този проект е проекта EKO-NET, по който училището работи от 2001 година.
• Май 2003 година – Техникум по Икономика “Г. С. Раковски” е преименован на Варненска търговска гимназия “Г. С. Раковски”.
• Август 2003 г. – екип от училището /8 ученици и техните ръководители Цветелина Иванова, Нели Вичева и Екатерина Мешкова/ спечели трето място в конкурса на концерна “Siemens” – “Join multimedia 2003”, измежду 2100 ученически отбора, представители от 1100 европейски училища. Варненците се пребориха за призовото място с компютърна програма, посветена на борбата с наркотиците /www.drugs.314c.com/
• 2004 г. – училището чества тържествено своят 100 годишен юбилей.

2006 г. – В навечерието на Нова година училището получи награда от кмета на град Варна за успешно реализиране на проекти през 2006 година. През 2006 г. приключи работата по проект ECO NET – мрежа от учебно-тренировъчни фирми в Югоизточна Европа. Опитът на преподавателите от ВТГ успешно се мултиплицира чрез обучението на учители от Албания, Бълария, Македония и Румъния.


2007 г. – Приключи проекта „Икономист-организатор“ по програма PHARE. В резултат от този проект експерти от МОН, Република Австрия и учителите от пилотните училища във Варна и Стара Загора разработиха стандарти по обучение по професията „Икономист-организатор“.

Стартира Мечинг грант проекта на фондация Ротари „Млад предприемач“. Основни резултати от проекта: подготвени са обучители-мултипликатори за обучение на учители, преподаващи предприемачество. В гимназията се създаде моделен център за обучение на учители в УТФ в икономически и неикономически училища.

На 24 септемри започна ефективна учителска стачка в цялата страна, която продължи до 05 ноември. Учителите отправиха справедливи искания за достойно заплащане на труда и по-добри условия на труд.


2009 г. В проведеното през месец февруари II Национално състезание ученици от Варненска търговска гимназия спечелиха II и III място, както и награда за най-добре представена презентация.

От 192 екипа от страната, ученици от гимназията се класираха на Пето място в Националното състезание „Виртуално предприятие“.

През месец май ученикът Димитър Любчев от 11 клас заедно с екип от ученици се класира на I място на конференцията „Отговорен бизнес“, проведена в гр. София по инициатива на Джуниър Ачийвмънт.


2010 г. - През месец март ученици от училището участваха в III Национално състезание „Банките в действие“, което се проведе в гр. София. В състезанието участваха 80 отбора от цялата страна, като три отбора от Варненска търговска гимназия с ръководител Д. Койчева спечелиха Първо и Трето място, както и Наградата в категория за най-бързо възстановяване на банка.

В проведения в гр. Брюксел, Белгия европейско състезания „Банките в действие“ ученици от гимназията спечелиха второ място.

В проведения през месец май Национален конкурс „Бог е любов“ в категория литература ученичката Екатерина Станчева от 10 клас се класира на Първо място с есе „Вяра, надежда и любов“.

Друг голям успех за учениците от гимназията е спечеленото Първо място в състезанието за Европейските награди eTwinning 2010. Проектът „50 неща, които можем да направим, за да спасим света“ на Екоклуба при Варненска търговска гимназия се осъществи в партньорство с ученици от Испания и Германия на работен език – английски. Проектът спечели призовото място във възрастова категория до 15 години сред 350 кандидатури. За първи път българско училище е победител в състезанието за Европейски награди eTwinning. Ръководителят на проекта Н.Вичева присъства на церемонията по награждаването в гр. Севиля, Испания.

2011 година – През месец май в гр. Инсбурк, Австрия ученици от Варненска търговска гимназия спечелиха Трето място в Международния конкурс на Аустриа Банк „Next Generation vol.5, категория I – Реален пазар – „Най-добър бизнес план“ с проект на тема „Точка на зареждане“ сред 15 участващи екипа от Европа. Трето място и две специални награди спечелиха ученици от гимназията в участието си в IV Национална състезание „Банките в действие“. Проект на ВТГ спечели наградата на Европейския парламент в Брюксел за граждански проект на годината. Ученици и учители от гимназията взеха тази наградас участието си в европейски проект “Нормално е да си различен: млади европейци с или без синдром на Даун в миналото и настоящето в защита на човешките права“. Училища партньори на ВТГ са от Германия, Полша, Босна и Херцеговина и Испания. Спечелен проект по Програма „Учене през целия живот“ – секторна програма „Леонардо да Винчи“, мярка „Мобилност“ – Евромениджъри: изграждане на практически умения за ефективен фирмен мениджмънт и прилагане на международни счетоводни стандарти. Ръководител на проекта - Хр. Тодорова. Участие в Европейското състезание „Банките в действие“ и спечелени Първо и Второ място на финалите, и Първо място за най-добро решение на бизнес-дилема от ученици от 12 клас. Участие в националното състезание „Най-добра бизнес идея“, проведено в рамките на Третата панорама на професионалното образование и класиран ученик от 12 клас на Първо място в конкурса. 


 2012 година – В наложилия се като международен Конкурс на Банк Аустиа за най-добър бизнес план „Next Generation vol.5 до финалния кръг достигна разработения бизнес план на английски език на тема „Секюр лайн“ ООД от екип ученици с ръководител Хр. Тодорова. Участие в V Национално състезание „Банките в действие“ и спечелени призови места: Второ и Трето място – отбори, Първо и Трето място на индивидуално класиране. По спечелен европейски проект по секторна прогама „Леонардо да Винчи“, дейност „Мобилност“ – запознаване с европейските маркетингови стандарти и фирмена култура чрез транснационална практика юли 2012 г. двадесет ученици от ВТГТ участваха в международна практика на о-в Тенерифе. 


 2013 година – В проведеното Национално състезание „Банките в действие“ отборът на ВТГ се пребори за Първо място. През месец февруари се проведе Национално състезание в Свищов под патронажа на ректора на Свищовската академия „Д .А. Ценов“ и в направлението по управление на проекти победител стана екип от ученици от 11 клас отВТГ с тема на проекта „Успешен старт в живота“. На 5 ноември 2013 година във Варненската художествена галерия, Ротари клуб Варна-Евксиноград раздаде наградите „Ротари Евксиноград“ за изявени средношколци. От ВТГ бяха наградени ученици от 12 клас за овладяване на научни знания и практики, показани на национални и международни състезания. На Международния конкурс за есе на английски език „Кой е отговорен за бъдещето на нашата планета?“ деветокласничката Мерилин Михалева беше отличена с Почетен диплом в надпреварата с 831 есета от 61 страни и бе поканена да участва в дебатите на младите хора от

2014 година
На 7 и 8 февруари 2014 г. СА „Д.А.Ценов“- Свищов инициира Национално ученическо състезания по търговски бизнес и управление на проекти. С Първо място и специалната награда на Ректора на Академията бе удостоена Анелия Митева – ученичка от 12 а клас.
В организирания от Международния колеж /ВУМК/ през месец март лагер за млади предприемачи, ученици от ВТГ спечелиха Втора награда за проект.
110-годишнитага на Варненска търговска гимназия се отбеляза с редица събития, част от които бе откриване на паметна плоча, издаване на Алманах на училището и тържествен концерт в зала „Пленарна“- Община Варна.
Поради пенсиониране на директора на гимназията г-жа Мариана Михайлова учебната 2014/2015 година откри назначената за директор г-жа Калинка Попстефанова.
През месец ноември 2014 г. на Международния конкурс по предприемачество във Виена нашето училище беше представено с проекта „Градът на пчелите“ на Яна Стоева от 11 клас с ръководител г-жа Хр. Тодорова. Представеният бизнес план, разработен и презинтиран на английски език бе удостоен със Златна грамота.


2015 година –На 20 и 21 февруари възпитаници на ВТГ участваха в ученически конкурс по корпоративни финанси, организиран от СА „Д.Ценов“ – Свищов, като спечелиха първите три призови места, както и специалната награда.
На 3 април г-жа Валентина Владова – учител по БЕЛ, представи изложба „Цветотворение“ в Градската художествена галерия. На изложбата по живопис бяха представени картини на ученици от гимназията, които можеха да се закупят, а събраните средства се дариха за облагородяване на училищната среда.
През месец септември, след спечелен конкурс за директор на ВТГ бе назначена г-жа Жечка Георгиева.
В навечерието на Деня на Народните будители Яна Стоева от 12 клас беше удостоена с ежегодната Специална награда на Ротари Евксиноград за високи постижения.


2016 година – В star-up състезанието „VUM – Visionary Unique Minds“ участваха отбори с видеопрезентация на иновативни идеи. На финала отборът на ВТГ се класира на Първо място с представяне на идеята си на живо на английски език
По традиция и през тази година ВТГ участва в Националния конкурс „Най-добра бизнес идея“ на МОН. С представената идея за развитие на туризма в България, ученици от гимназията се класираха на трето място.
С участието си в ХII Национален конкурс „Млад икономист – 2016“ ученичката Стела Първева от 12 клас е носител на Специалната награда.
На 22 март 2016 г. в Художествената галерия „Борис Георгиев“ бе открита поредната изложба на рисувани цветя от ученици от гимназията, а на 12 април изложбата беше преместена в зала „Академик“ на ИУ-Варна. Изложбата имаше благотворителен характер, като набраните средства – над 5000 лева се разпределиха за подпомагане на ученици в неравностойно положение.
На 19 октомври официално бе открита реновираната градинка в двора на гимназията, изградена по проект „За здраве чрез труд в Младежка Евро Варна“. Учениците реализираха желанието си да имат на свое разположение място, където по здравословен начин да провеждат часове, културни дейности, срещи.

2017 година – През месец април стартира благотворителна изложба под надслов „Сътвореното“. Ученици от гимназията рисуват, за да дарят своя труд за свои съученици, които нямат техните възможности. Събраните средства се разпределиха между деца – сираци и деца в неравностойно положение. На юбилейния международен ТФ ФЕСТ девет учебно-тренировъчни фирми от гимназията взеха участие в ХХ Панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“. Във форума участваха130 тренировъчни фирми от България, Белгия, Румъния, Сърбия и Черна гора. Учениците от УТФ „Индиго“ -11 д клас с ръководител г-жа Хр. Тодорова спечелиха Трето място в Конкурса „Защита на интелектуалната собственост“. 

На 2 юни в МОН – София директора на училището г-жа Жечка Георгиева бе удостоена с Плакета на МОН по повод 113-годишнината от създаването на Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“. Отличието е поредно признание за приноса на гимназията за развитието на професионалното обучение. През месец октомври училището бе посетено от Министъра на образованието г-н Красимир Вълчев. Причината, която бе предизвикала вниманието на високопоставения гост, е участието на гимназията в Програмата „Иновативно училище“ и т.нар. „Зелена класна стая“ – реконструираната и облагородена с доброволческия труд на ученици и учители градинка в двора на училището. 

Със своя проект „Един нов свят сред книгите“ Варненска търговска гимназия бе утвърдена за участие в Програмата „Знания за успех“, реализирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. С реализирането на проекта се постигна обновяване на материалната база на училищната библиотека – изграждане на информационен център, осигуряващ индивидуални работни места с компютри, копирен център, места за четене През месец декември в Младежкия център към Храм Св. Архангел Михаил се проведе поредната благотворителна изложба „Рождество“. Под надслова „Деца помагат на деца“, ученици от гимназията представиха свои творби пред родители, ученици и гости. Събраните дарения бяха използвани за подпомагане на ученици в социално неравнопоставено положение или със здравословни проблеми.

През месец декември в Младежкия център към Храм Св. Архангел Михаил се проведе поредната благотворителна изложба „Рождество“. Под надслова „Деца помагат на деца“, ученици от гимназията представиха свои творби пред родители, ученици и гости. Събраните дарения бяха използвани за подпомагане на ученици в социално неравнопоставено положение или със здравословни проблеми.


 2018 год. - Международна изява и гордост за Варненска търговска гимназия бе отличието „Почетен диплом“ от Международния конкурс за есе на тема „Запазване на биоразнообразието във водата“ на английски език на Емили Димитрова от 9 клас. С второ и трето място се поздравиха учениците от 11 б клас, взели участие в Олимпиада по „Маркетинг“. Призови места завоюваха и на Националната олимпиада по счетоводство ученици от 11 и 12 клас. 

 2019 год. - На 25 април 2019 год във ФК – Варна Варненска търговска гимназия Г. С. Раковски“ тържествено отбеляза 115 годишнина от създаване на училището. Впечатляващ бе спектакълът , посветен на патрона на гимназията - Георги С. Раковски като със своята вдъхновяваща игра ученици и преподаватели – актьори пресъздадоха част от живота и делото на бележития български революционер и възрожденец. Повод за гордост ни поднесоха учениците, участвали в Европейската олимпиада по статистика. Отборът се класира на престижното второ място, като учениците от 12 клас получиха и сертификати за прием в УНСС – София. Поради стартиране на ремонтни дейности на училището по Оперативна програма „Региони в растеж“ учебните занятия през новата учебна година започнаха в сградата на ОУ „Стоя Михайловски“. В навечерието на светлите коледни празници в храма „Архангел Михаил“ бе открита благотворителна изложба „Рождество. Коледа. Сурва.“ като ученици от гимназията дариха свои картини в помощ на сираци и деца в неравностойно положение.

2020 год. - През месец март 2020 год. правителството на странат обяви извънредно положение във връзка с ограничаване разпространението на болестта COVID-19 и обявената пандемия от Световната здравна организация. Като част от мерките за излизане от кризата с епидемията е преустановаяване на учебния процес в училищата. Учебните занятия се провеждаха дистанционно в електронна среда. На проведеното напълно онлайн Национално състезание „Виртуално предприятие“ ученичката Анна Неделчева завоюва първо място с представяне на видео разработка по казус. Призови места заеха и ученици от гимназията, участвали в първия дигитален Иновационен лагер „Социални иновации 2020“. На 28 септември 2020 год. В двора на училището се проведе официална церeмония по повод приключване на строителните дейности и откриване на обект „Модернизация на образователната инфраструктура – ремонт на Варненска търговска гимназия“. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Извършен е основен ремонт на покрива, на сградата на учебния корпус и на физкултурния салон, изградени са нови санитарни помещения, напълно обновени са отоплителната система, електроинсталация и ВиК. Създадени са условия за достъп на хора с увреждания, направена е фасадна реставрация на сградата, която е част от групов паметник на културата. Реставрирана е чешмата в двора на училището, която е построена през 1888 година и от 30 години не е работила. На събитието по откриване на обновената сграда присъстваха кметът на Варна Иван Портних и министърът на образованието Красимир Вълчев. 


2021 год. - Поради продължаващата епидемиологична обстановка от COVID-19 по-голямата част от учебната година премина в обстановка на обучение в електронна среда. Въпреки неблагоприятната обстановка възпитаниците от гимназията участваха и спечелиха международни и национални отличия: 

 - Първо и второ място на ТФ Фест 2021 Международен панаир на учебните предприятия „Млад предприемач“ 

 - Трето място, спечелено от Боряна Първева 12 нл. в Европейския конкурс на Банк Аустрия за най-добър бизнес план 

- Първа награда за есето на Франческа Андреева в Националния конкурс „Моята България“ 

 - Първо място в Националното състезания „Марката и дизайнът в бизнес стратегията на фирмата“ спечелиха Боряна Първева от 12 кл. и Дарина Димова от 11 кл. 

 - Първо място за изготвяне на карта – „Вторият език на географията“, част от Конкурсите на Български географски фестивал 2021 завоюва Ния Сарандиева от 10 клас. 

2022 год - В началото на годината на провелия се първи етап от Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика 16 отбора от нашето училище извоюваха максимален брой точки. На втория етап от олимпиадата от общо 78 отбора нашите ученици заеха четвърто място в категория 10-12 клас и четвърто място в категория 8-9 клас. На допълнителния етап в олимпиадата на национално ниво участваха два наши отбора. Подготвени от своя ръководител г-жа Милена Станева и двата отбора се класираха на трето място. Признание за своята дългогодишна преподавателска дейност получи г-жа Христина Тодорова чрез присъждане на Награда „Варна“ в системата на предучилищно и училищно образование за 2022 година. Високият и професионализъм го доказват нейните възпотаници, спечелили над 11 призови места и награди от международни и национални състезания. В края на учебната 2021/2022 година Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски“ бе удостоена от МОН с Награда за „Предприемчива професионална гимназия“.


ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни