Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

ЗакониНаредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби Обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; изм., бр. 51 от 21.06.2005 г.; в сила от 21.06.2005 г.; изм., бр. 89 от 08.11.2005 г.; изм., бр. 14 от 14.02.2006 г.; в сила от 14.02.2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 05.05.2006 г.; в сила от 05.05.2006 г.; изм., бр. 79 от 06.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 107 от 31.12.2011 г.; изм., бр. 48 от 31.05.2013 г., в сила от 31.05.2013 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 03.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 36 от 25.04.2014 г., в сила от 25 0.16 MB изтегли
Закон за закрила на детето избрани текстове 0.34 MB изтегли
Закон за обществените поръчки Обн.ДВ.бр.28от 6 Април2004г., изм.ДВ.бр.53от 22 Юни2004г., изм.ДВ. бр.31от8 Април2005г., изм.ДВ.бр.34от 19 Април2005г., изм.ДВ.бр.105от 29 Декември2005г., изм.ДВ.бр.18от 28 Февруари2006г., изм.ДВ.бр.33от 21 Април 2006г., изм.ДВ.бр.37от 5 Май2006г., изм.ДВ.бр.79от 29 Септември2006г., изм. ДВ.бр.59от 20 Юли2007г., изм.ДВ.бр.94от 31 Октомври2008г., изм.ДВ.бр.98 от 14 Ноември2008г., изм.ДВ.бр.102от 28 Ноември2008г., изм.ДВ.бр.24от 31 Март 2009г., изм.ДВ.бр.82от 16 Октомври2009г., изм.ДВ.бр.52от 9 Юл 1.72 MB изтегли
Закон за предучилищното и училищното образование Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г. 0.93 MB изтегли
Закон за народната просвета Обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.1991 г., изм., бр. 90 от 24.10.1996 г., изм. и доп., бр. 36 от 31.03.1998 г., доп., бр. 124 от 27.10.1998 г., изм., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 27.07.1999 г., бр. 68 от 30.07.1999 г., изм. и доп., бр. 90 от 24.09.2002 г., в сила от 24.09.2002 г., бр. 95 от 8.10.2002 г., в сила от 8.10.2002 г., бр. 29 от 31.03.2003 г., в сила от 31.03.2003 г., изм., бр. 71 от 12.08.2003 г., доп., бр. 86 от 30.09.2003 г., в сила от 0.40 MB изтегли
Закон за професионалното образование и обучение Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., бр. 108 от 29.12.2000 г., бр. 111 от 28.12.2001 г., изм. и доп., бр. 103 от 5.11.2002 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., доп., бр. 29 от 31.03.2003 г., изм., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г., в сила от 27.09.2005 г., изм., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 62 от 1.08.2006 г., в сила от датата на вли 0.38 MB изтегли

ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни