Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 vtg.gsr@gmail.com
Стара версия на сайта

проект "Ученически практики-2", учебна 2021/2022 г.


Проект
BG05M2OP001-2.015-0001 "Ученически практики-2"
Дейност 2: Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА!

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Ръководството на Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски"  Ви кани съвместно с екипът по проект "Ученически практики - 2", учена 2021/2022 година, да осъществим обучението на нашите възпитаници по Дейност 2.

Дейността обхваща учениците от първи и втори гимназиален етап и е насочена към прилагането на иновативни и практически форми на обучение, помагащи на учениците да формират бизнес умения, лидерство и стратегии за успех, да се ориентират в реализацията си след завършването на обучението си по избраната професия.

Учебните часове за всяка УТФ са в рамките на допълнителната подготовка извън предвидената по училищния учебния план за професията и специалността и са с продължителност от 8 учебни часа за всяка УТФ. На седмица могат да се провеждат не повече от два учебни часа занятия за УТФ. В една УТФ могат да се включват средно по 10 ученика.

Занятията по създаване и функциониране на всяка УТФ се провеждат от представител на бизнеса и науката, с минимум две години професионален опит,.

Вашите заявления за участие като ментори по дейността  следва да бъдат представени в канцеларията на Гимназията, придружени с кратка автобиография включваща описание на вашия опит, стаж или образование.

Документи ще се приемат до 15:00 ч. на 31.05.2022 година

За повече информация и насоки се свържете с господин Никола Цанков - заместник-директор АСД на телефон 0884335396ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
vtg.gsr@gmail.com
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни