Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

Учебна практика в Испания - проект по програма Еразъм + 2023


Вълнуващо Еразъм лято на остров Фуертевентура очаква учениците от Варненската търговска гимназия!

   

   Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“ стартира пореден образователен проект по програма „Еразъм+“ по договор 2022-1-BG01-KA121-VET-000052335, сключен с Националната агенция за България – Център за развитие на човешките ресурси. 

   Проектът ще се реализира в изпълнение на присъдената на училището Еразъм акредитация, която предоставя широки възможности за финансиране на учебни мобилности, като част от цялостната стратегия за интернационализация на училището. 

Основните цели на Еразъм плана, в рамките на който ще се осъществи учебната мобилност са: 

 - Подобряване на институционалната среда чрез развитие на култура в подкрепа на процеса на интернационализация, укрепване на административния капацитет, разширяване на международното сътрудничество; 

 - Активизиране на процеса на интернационализация в образователната дейност чрез интернационализация на учебните програми и учебното съдържание; 

 - Насърчаване процеса на интернационализация чрез мобилност на ученици. 

   Учебната мобилност ще се проведе на един от Канарските острови - остров Фуертевентура, в град Коралехо през месеците юли и август 2023 г. с участие на две групи по 20 ученици от Варненска търговска гимназия и 2 придружаващи учители. Домакин на практиката е Sundreams Global – утвърден и опитен партньор в сферата на организиране на мобилности на обучаеми в сектора на професионалното образование и обучение. 

   Темата на практиката е дигитален маркетинг, като е предвидено учениците да провеждат практики в утвърдени и опитни приемащи компании. 

   Разходите за самолетни билети до остров Фуертевентура, вътрешен транспорт, настаняване в хотел, изхранване, културни посещения и застраховка на участниците се покриват от проекта. 

   Практиката ще завърши с издаване на Европас мобилност документ, който е признат в цяла Европа и удостоверява международния стаж и придобитите професионални и интеркултурни компетенции на участниците. 

  Право на участие в мобилността имат ученици, навършили 16 г. от специалностите: „Икономика и мениджмънт“, “Митническа и данъчна администрация”, „Търговия“ и "Икономическа информатика". 

   Процедурата за подбор на участници ще се провежда при спазване на правилата за прозрачност и недискриминация, като целта е да се подберат най-добрите ученици, с най- висока мотивация и надежност като ползватели на проект за мобилност. 

  Критериите за подбор са: · 

         Първи етап: подбор по документи 

 - Ученици, навършили 16 г., обучаващи се във ВТГ; 

 - Среден успех от последната учебна година: най-малко мн.добър 4.50; 

 - Липса на наказания от педагогическия съвет. 

Насърчава се участието в мобилностите на ученици в неравностойно положение. · 

           Втори етап: оценка на професионална подготовка, езиково ниво и извънкласна дейност 

    Целта е оценка на езиковите и професионални компетенции на кандидатите, необходими за ефективното протичане на мобилността, стремежът им към личностно развитие в извънучилищната среда и умението за съчетаване на учебната дейност с извънкласна дейност. 

- Полагане на тест по английски език за ниво B1; 

- Тест за проверка на професионалната подготовка (включва въпроси от общата и специализираната професионална подготовка на кандидатите); 

- Справка за извънкласната дейност на кандидата с професионална насоченост. ·  

         Трети етап: Интервю

  Интервютата ще се проведат от специална комисия, назначена със заповед на директора, като се оценяват комуникативните умения на кандидата и неговата мотивация за участие. 

   За всеки критерий ще се определят показатели за резултат и брой точки за всеки показател в специално разработена от екипа Методика за подбор, която ще се съгласува и с училищния съвет. 

   Одобрените участници ще преминат предварителна тематична – 40 уч.ч., културна – 40 уч.ч. и езикова подготовка – 40 уч.ч. за по-лесна адаптация и интеграция в страната на мобилността.

Ученици от Варненската търговска гимназия ще проведат учебни стажове на о-в Фуертевентура

Група от 21 ученици, придружавани от своите ръководители, отпътуваха днес за
едномесечна практика на о-в Фуертевентура. Целта е провеждане на Еразъм практика в местни компании на тема дигитален маркетинг и развитие на придобитите в училище умения по икономика, финанси и мениджмънт в реална работна среда.
Фуертевентура е остров, който се намира в архипелага Канарски острови. Основният поминък е туризма. Учениците ще бъдат разположени в различни компании, занимаващи се с туризъм, туроператорска дейност, туристически маркетинг, здраве и рекреация, търговия, морски туризъм и морски спорт, като сърф, разходки с катамарани и др.
В края на месец юли предстои да замине още една група от 20 ученици и 2 ръководители.
От 2011 година училището ежегодно осигурява европейски практики за своите
възпитаници. Издадените Европас мобилност сертификати са признати в цяла Европа.


Формуляр - молба за кандидатстване по програмата 0.18 MB изтегли

ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни