Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

"Един нов свят сред книгите" - SAB Lab България


Младият икономист и неговата любима книга или Как, Защо и Кои преобрази училищната библиотека

"Най-великото изобретение на човека е книгата. И тя ще си остане такава, докато хората умеят да я ползват по предназначение“(А. Блок)Със своя проект „Един нов свят сред книгите” Варненска търговска гимназия „Георги Стойков Раковски” бе определена за втори път като един от участниците в програмата „Знания за успех“, реализирана от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на SAP Labs България.

Светът на книгата – необятен, необозрим, съвършен...Свят, достъпен за всеки, разтворил книга в ръцете си. Книгата е носител на знание, тя е пазител на човешката история, без нея няма минало и няма настояще. Тя е не само източник на информация, но и начин на духовно развитие, породила в човека вечния копнеж към знание и самоусъвършенства, към откривателство и себепознание. Благодарение на книгата, всички ние се сдобиваме с мъдрост и проникновение, с душевно равновесие и спасение. Основна цел на проекта е да преобрази към момента съществуващата библиотека, включваща в себе си няколко стелажа с книги и едно библиотекарско бюро в съвременен информационен център насочен към нуждите на съвременния ученик и неговия учител. С подобряване на материалната база на училището, към библиотеката са насочени усилия за преобразяването й и обновяване на библиотечния фонд. Това предполага едно ново библиотечно оборудване с цел да се превърне в съвременен информационен център. На учениците и преподавателския състав е предоставена възможността да ползват освен книжните носители на информация, но и съвременни електрони средства. Екипа по проекта, училищния библиотекар госпожа Красимира Влаева и включилите се ученици желаят библиотеката на Варненска търговска гимназия да се възприема като място, където при приятна и уютна обстановка, читателите да се усамотят с книга в ръка, да се подготвят за учебния процес използвайки събраната информация на хартия и в Интернет или там сред книгите с помощта на техните учители и гости - писатели, журналисти и други, да открият един Нов свят в забързаното си ежедневие. С реализиране на проекта се постигна:

  • - изграждане на информационен библиотечен център в училището осигуряващ индивидуални работни места, копирен център, места за четене.
  • - повишаване интереса сред учениците към библиотеката като място за обучение, усъвършенстване и място за отдих чрез четене;
  • - повишаване на интереса и мотивацията за учене;
  • - изпълняване на стратегическите цели на училището-създаване на иновативно училище
Наред с подобрената библиотечна база, доброволци - възпитаници от осми „В“ клас, специалност „Бизнесадминистрация“ решиха да помогнат при изграждането на електронна база от данни, описваща книжния фонда на Училищната библиотека. По този начин всеки един от техните съученици има възможността да потърси любима книга или да си избере ново четиво, като направи това в реално време през сайта на училището и заяви своето желание в работното време на Библиотеката. Опитайте и Вие като изберете Категорията и направите проучване по избран от Вас критерии! Доброто поражда добро, а в този случай една инициатива поражда друга. Предложено от Ръководителят на проекта и реализирано с помощта на учителите по Информационни технологии, сред учениците в Гимназията се проведе конкурс за ново лого на новия Информационен библиотечен център. Победители в това начинание, оставящи своя принос за развитието на училrщната библиотека са възпитаниците от Девети „Б“ – Димитър и Алекс.ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни