Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

Еразъм +


ЕРАЗЪМ + учебна  21/22

„Изграждане на ключови практически компетенции в счетоводството и маркетинга чрез европейска мобилност“ във фирми в гр. Сарагоса, Испания

Профил на участниците Целева група на проекта са 40 ученици от ВТГ, навършили 16 г. от специалностите “Митническа и данъчна администрация”, „Търговия“, „Икономика и мениджмънт“ и "Икономическа информатика", както и 4 учители за две седмици. Потребностите на ползвателите са свързани с развитие на практическите компетенции, надграждане на уменията за ефективно ползване на нови, специализирани програмни продукти в счетоводството и маркетинга и подобряване компетенциите по бизнес английски и испански език. Учениците се нуждаят не единствено и само от подобрение на професионалните компетенции. Културните умения, уменията за общуване в мултикултурна среда, подобрените социални и комуникативни умения, уменията за изразяване на чужд език, увереността и самочувствието са също много важни фактори за професионален успех.

Първи етап: По документи

За осъществяване на подбор всеки кандидат подава Заявление - молба по образец и Формуляр за оценка (да се попълнят на компютър), в които вписва посочената информация. Класният ръководител удостоверява с подпис верността на информацията за среден успех и липса на наказания от педагогическия съвет.Средният успех ще влияе в точкуването на кандидатите, като съответно най- високата граница за успех ще дава най-много точки при оформяне на окончателния резултат.Всички кандидати, покрили формалните критерии преминават към втори етап.Документите се подават в стая 23 /заместник дирекция/ на гимназията до 31.01.2022 год 12,00 часа.


Втори етап: Професионална подготовка, езиково ниво и извънкласна дейност

Целта е оценка на езиковите и професионални компетенции на кандидатите, необходими за ефективното протичане на мобилността, стремежът им към личностно развитие в изънучилищната среда и умението за съчетаване на учебната дейност с извънкласна дейност.

- Справка за извънкласната дейност на кандидата с професионална насоченост

За всеки критерий ще се определят показатели за резултат и брой точки за

всеки показател.

Трети етап: Интервю

Интервютата ще се проведат от специална комисия, назначена със заповед на директора, като се оценяват комуникативните умения на кандидата и неговата мотивация за участие.

Окончателното класиране ще се извърши след обобщаване на резултатите от всички етапи на подбор, като максималният брой точки е 100. Методиката за оценка включва обективни измерители за точкуване съгласно Формуляра за кандидатстване.

Среден успех от предходната година - максимум 20 т.

Езикова подготовка - максимум 20 т.

Професионална подготовка - максимум 5 т.

Извънкласна дейност - максимум 20 т.

Поведение и наказания - максимум 5 т.

Нагласа за обучение в проекта - максимум 5 т.

Мотивация за участие - максимум 10 т.

Интервю - максимум 15 т.

Ще бъдат селектирани първите 40 ученици с най-висок резултат. Предвиждат се и 6 резерви, които ще бъдат включени в Професионална езикова и културна подготовка.

С всички кандидати, отговарящи на условията и съгласно утвърдените от директора на ВТГ „Г. С. Раковски“ правила за подбор, комисията ще проведе интервю.


Форма за кандидатстване по програмата 0.18 MB изтегли

ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни