Варна, бул. "Княз Борис I" 55 (+359) 52 480 005 info-402030@edu.mon.bg
Стара версия на сайта

Документи"Закон за закрила на детето" (избрани текстове). 0.34 MB изтегли
УЧИЛИЩЕН ЕТИЧЕН КОДЕКС Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца във ВТГ " Георги С. Раковски", регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните задължения и при конфликт на интереси, установява норми на поведение. 5.44 MB изтегли
ПЛАН за действие при инциденти, които застрашават живота, физическото или психическото здраве на учениците, както и при училищен тормоз. Планът включва информация за необходимите действия, който следва да се предприемат от страна на участниците в инцидента и Ръководството на училището при: - инциденти, свързани със заплаха за живота или физическото здраве на учениците; - инциденти, свързани със заплаха за психичното здраве на учениците и при училищен тормоз. 0.24 MB изтегли
Механизъм за сътрудничество и координиране на работата при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция На основание Споразумението за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция, както и в съответствие с българското и Европейското законодателство е наложително разработването на готови шаблони за отреагиране, обединени в работеща система по направленията – превенция, изготвяне на бърза и качествена оценка на риска, реална интервенция при криза, управление и контрол над ситуацията и правилното отработване на посттравматичните остатъчни за ситуацията феномени. Не на последно място стои и въпросът за правилното и коректно описание на случаите и ползването им за подобряване цялостната ефективност на процеса. 0.73 MB изтегли
ПЛАН за превенция на различните форми на насилие, дефинирани в утвърдения от МОН “Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище” 0.22 MB изтегли
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 6.20 MB изтегли
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование 0.30 MB изтегли

ЗА УЧИЛИЩЕТО
ЕКИП
ЗА УЧЕНИКА
ПРОЕКТИ
ПАРТНЬОРИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
КАРТА НА САЙТАКОНТАКТИ

гр. Варна, бул. "Княз Борис I" 55
(+359) 52 480 005
info-402030@edu.mon.bg
 

Харесайте нашата
Facebook страница!


Стара версия на сайта
Варненска Търговска Гимназия "Георги Стойков Раковски
2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Линии за връзка при констатирани нарушения, свързани с нарушаването на Закона за закрила на детето и Закона за защита на личните данни